ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ a MŠ Choryně Škola hrou s přírodou

Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II

Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II

Základní škola a Mateřská škola Choryně pokračuje ve společném vzdělávání. Projekt je realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021.

Základní škola a Mateřská škola v Choryni opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011918). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – „Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně“ – šablony I.

Projekt je realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora mateřské školy i základní školy v podobě školních asistentů a školního speciálního pedagoga, kteří mají za úkol pomoci pedagogům zejména při podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a začlenit děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně do kolektivu. Z projektu bude dále hrazeno pro pedagogy MŠ i ZŠ vzdělávání DVPP v různých oblastech např. matematická pregramotnost, inkluze, kariérové vzdělávání a projektová výuka.

Novinkou je zařazení aktivit rozvíjející ICT v ZŠ a extrakurikulárních a rozvojových aktivit např. formou projektových dnů ve škole či mimo školu.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality školního a zájmového vzdělávání na naší škole.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Datum vložení: 23. 3. 2021 16:26
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2021 13:33
Autor:

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie