ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ a MŠ Choryně Škola hrou s přírodou

Zaměstnanci

Školní rok 2022/23

Ředitelka, výchovný poradce a metodik prevence, koordinátor EVVO

Mgr. Blanka Palátová

Třídní učitelé ZŠ

Mgr. Martina Martinková (I. tř. - spojený 1. a 2. ročník, zástupce pro ZŠ), Ing. Jiří Zedník (II. tř. - 3. ročník, koordinátor ICT),  Mgr. Blanka Palátová (III. tř. - spojený 4., 5. ročník)

Netřídní učitelé ZŠ

Mgr. Pavel Navařík, lic. Jana Vašutová (Hv)

Asistenti pedagoga v ZŠ a ŠD

Veronika Jakešová, Edita Kopecká, Nikol Hradilová, Lucie Chudá

Vychovatelé ŠD

Veronika Jakešová (zástupce pro ŠD), Edita Kopecká, ranní družina: Nikol Hradilová, kroužky: Mgr. Pavel Navařík, Ing. Jiří Zedník, Ing. Renata Lukášová

Zástupkyně pro MŠ

lic. Jana Vašutová

Učitelky MŠ

Alexandra Gromusová, Blanka Randýsková, Bc. Kateřina Klapetková, DiS, Mgr. Ladislava Jašíčková (logopedie)

Asistent pedagoga v MŠ

Radmila Maliňáková

Účetní

Bc. Ludmila Oravová

Vedoucí školní jídelny

Zdeňka Pavlínová

Kuchařky

Eva Hrabovská, Miroslava Vozáková

Úklid v MŠ

Miroslava Vozáková

Úklid v ZŠ

David Vašina, Kateřina Vašinová

Správce hřiště

Rudolf Blažek


Metodik prevence a výchovný poradce

Mgr. Blanka Palátová

Hlavní úkoly metodika prevence

  • tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
  • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • koordinace aktivit zaměřených na prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů, které v souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

Hlavní úkoly výchovného poradce

  • řešení aktuálních výchovných a vzdělávacích problémů žáků a konfliktních situací ve škole
  • vyhledávání a evidence s SVP
  • koordinace projektů se zaměřením na integraci žáků  
  • spolupráce se ŠPZ, OSPOD a Policií ČR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Michaela Škrobánková

 

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.