ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ a MŠ Choryně Škola hrou s přírodou

Zaměstnanci

Školní rok 2021/22

Ředitelka, výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Blanka Palátová

Třídní učitelé ZŠ

Mgr. Martina Martinková (I. tř. - spojený 1. a 2. ročník), Mgr. Blanka Palátová (II. tř. - spojený 3., 4., 5. ročník)

Netřídní učitelé ZŠ

Bc. Kateřina Hajdová,  Bc. Jiří Zedník  

Asistenti pedagoga

Veronika Jakešová, Edita Kopecká, Bc. Jiří Zedník

Vychovatelky ŠD

Veronika Jakešová, Edita Kopecká, Bc. Ludmila Oravová

Zástupkyně pro MŠ

Alexandra Gromusová

Učitelky MŠ

Lic. Veronika Šťastná, Ing. Renata Lukášová, Blanka Randýsková

Účetní

Bc. Ludmila Oravová

Vedoucí školní jídelny

Zdeňka Pavlínová

Kuchařky

Eva Hrabovská, Miroslava Vozáková

Úklid v MŠ

Miroslava Vozáková

Správce hřiště

Rudolf Blažek


Metodik prevence a výchovný poradce

Mgr. Blanka Palátová

Hlavní úkoly metodika prevence

  • tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
  • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
  • koordinace aktivit zaměřených na je prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů, které v souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Michaela Škrobánková

 

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie