ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ a MŠ Choryně Škola hrou s přírodou

Projekty

Zobrazeno 1-30 ze 33

2017-2018_ Létají nad námi v zahradě poznání

Realizace v období 1.1.2017 – 31.5.2018.

#

2018 -2019 _ Nech brouka žít

Realizace v období 1. 1. 2018 – 31. 5. 2019.

#

2019 - 2021 Světová škola

Realizováno ve školních letech 2019/2020, 2020/2021.

#

2019-2020 _ Kozí příběh

Realizace v období 1. 3. 2019 – 30.5.2020.

#

2020-2021 _ Statek u Lízy a jejích kamarádů

Realizace v období 1. 3. 2020 – 31.5.2021.

#

2021 - 2023 Světová škola

Ve školním roce 2021/22 jsme obhájili titul Světová škola na dalších 5 let.
V listopadu 2022 jsme převzali ocenění "Cenu inspirace" v sídle Senátu v Praze za projekt "Chráníme želvy".

#

2022 - 2023 Kukátko do zahrady poznání

Cílem projektu, který je realizován v období 1.3.2022 - 31.5.2023 je zvýšení kvality činností v oblasti EVVO s využitím "kukátkové" stezky na zahradě.

#

2022 Doučování

Naše škola se stala příjemcem podpory v programu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

#

72 hodin

Projekt EVVO –  tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoli během 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.

#

Adopce na dálku

Projekt pomoci na dálku – adopce keňského chlapce Felixe, jeho podpora ve vzdělávání – ve spolupráci s Centrem Narovinu.

#

Ámos a pozitivní klima školy (2021-2022)

V období 1.1.2021 do 31.1.2022 probíhal v ZŠ a MŠ Choryně projekt ÁMOS A POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY. Projekt podpořil primární prevenci rizikového chování žáků ZŠ Choryně s hlavním důrazem na pozitivní školní klima. Tento projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

#

Ámos má otevřené oči i srdce (2022-2023)

Projekt na podporu všeobecné primární prevence rizikového chování je realizován v období 1.2.2022 - 31.1.2023.

#

ÁMOS v ZŠ a MŠ Choryně (2020-2021)

Projekt byl realizován za podpory Zlínského kraje v období 1.2.2020-31.12.2020.

#

Hodina pohybu navíc

Od školního roku 2015/2016 - již ukončeno.
Smyslem projektu bylo nabídnout žákům 1. až 3. ročníků základních škol v rámci jejich pobytu ve školní družině jednu hodinu pohybových aktivit týdně navíc.

#

Klíčové kompetence a kulinární tradice

Ve školním roce 2020/2021 jsme ověřovali metodiku vzdělávacího programu "Svačinky" organizace Skutečně zdravá škola, z.s. V důsledku zapojení do projektu získali pedagogové i žáci nové vědomosti, dovednosti a postoje v tematické oblasti "jídlo, vaření, stolování", v zařazení praktických a prožitkových metod do výuky a rovněž pomůcky pro realizaci vytvořeného vzdělávacího programu. 

#

Logopedie na dotek v MŠ Choryně

Realizováno 2015 na podporu logopedické péče v MŠ Choryně.

#

Mrkvička

Projekt pro MŠ na podporu dobré praxe v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

#

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Evropské unie Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jeho cílem je vytvořit u dětí správné stravovací návyky a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

#

Projekt „Výlet pana Otakárka“

Projekt Výlet pana Otakárka je v období 2018-2020 realizován na základě Výzvy č. 16/2017 SFŽP ČR  (č. žádosti 05951862). V rámci realizace projektu Výlet pana Otakárka došlo se souhlasem zřizovatele školy k instalaci herních a edukačních přírodních prvků na zahradě. V době realizace projektu (do 31.8.2020) se uskutečnily celkem 3 participační aktivity pro děti, žáky, rodiče a veřejnost. 

#

Přírodní zahrada

Po splnění kritérií jsme získali v srpnu 2020 od ČSOP Veronica Hostětín certifikát Přírodní zahrada!

#

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

#

S Ámosem o jinakosti v ZŠ a MŠ Choryně (2023-2024)

Program prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na toleranci a respekt k jiným národnostem a etnikům a na předcházení rasovým předsudkům.

#

Sazka olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu.

#

Sportuj ve škole

Pokračování projektu HODINA POHYBU NAVÍC

Šablony I - Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně

Realizace projektu od 1.9.2016  do 31.8.2018.

Šablony I - Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně 1

Šablony II - Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II

Základní škola a Mateřská škola Choryně pokračuje ve společném vzdělávání. Projekt je realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021.

#

Šablony III - Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon III

Projekt je realizován v období od 1.2.2021 do 31.7.2022.

Šablony III 1

Školní projekt

Školní projekt se skládá z programů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, prostřednictvím kterých jsou žákům do základních škol po celé ČR zdarma dodávány zdravé svačiny (ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky.) Dodávky do škol jsou financovány ze státních prostředků za finanční spoluúčasti Evropské unie.
Cílem projektu je působit na zlepšení stravovacích návyků dětí základních škol. Doprovodná vzdělávací opatření mají za cíl zvyšovat znalost žáků o zemědělské výrobě.

#

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Cílem kampaně je úklid životního prostředí a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 1

Výzva 56 OPVK – Jazyky v ZŠ Choryně

Realizace projektu v období 1.7.2015 – 30.12.2015.

#
Zobrazeno 1-30 ze 33

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.