ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ a MŠ Choryně Škola hrou s přírodou

Projekty

2017-2018_ Létají nad námi v zahradě poznání

Realizace v období 1.1.2017 – 31.5.2018.

#

2018 -2019 _ Nech brouka žít

Realizace v období 1. 1. 2018 – 31. 5. 2019.

#

2019 - 2021 Světová škola

Realizováno ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021.

#

2019-2020 _ Kozí příběh

Realizace v období 1. 3. 2019 – 30.5.2020.

#

2020-2021 _ Statek u Lízy a jejích kamarádů

Realizace v období 1. 3. 2020 – 31.5.2021.

#

2022 - 2023 Kukátko do zahrady poznání

Cílem projektu, který je realizován v období 1.3.2022 - 31.5.2023 je zvýšení kvality činností v oblasti EVVO s využitím "kukátkové" stezky na zahradě.

#

2022 Doučování

Naše škola se stala příjemcem podpory v programu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

#

72 hodin

Projekt EVVO –  tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoli během 72 hodin se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.

#

Adopce na dálku

Projekt pomoci na dálku – adopce keňského chlapce Felixe, jeho podpora ve vzdělávání – ve spolupráci s Centrem Narovinu.

#

Ámos a pozitivní klima školy (2021-2022)

V období 1.1.2021 do 31.1.2022 probíhal v ZŠ a MŠ Choryně projekt ÁMOS A POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY. Projekt podpořil primární prevenci rizikového chování žáků ZŠ Choryně s hlavním důrazem na pozitivní školní klima. Tento projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

#

Ámos má otevřené oči i srdce (2022-2023)

Projekt na podporu všeobecné primární prevence rizikového chování je realizován v období 1.2.2022 - 31.1.2023.

#

ÁMOS v ZŠ a MŠ Choryně (2020-2021)

Projekt byl realizován za podpory Zlínského kraje v období 1.2.2020-31.12.2020.

#

Hodina pohybu navíc

Od školního roku 2015/2016 - již ukončeno.
Smyslem projektu bylo nabídnout žákům 1. až 3. ročníků základních škol v rámci jejich pobytu ve školní družině jednu hodinu pohybových aktivit týdně navíc.

#

Klíčové kompetence a kulinární tradice

Ve školním roce 2020/2021 jsme ověřovali metodiku vzdělávacího programu "Svačinky" organizace Skutečně zdravá škola, z.s. V důsledku zapojení do projektu získali pedagogové i žáci nové vědomosti, dovednosti a postoje v tematické oblasti "jídlo, vaření, stolování", v zařazení praktických a prožitkových metod do výuky a rovněž pomůcky pro realizaci vytvořeného vzdělávacího programu. 

#

Logopedie na dotek v MŠ Choryně

Realizováno 2015 na podporu logopedické péče v MŠ Choryně.

#

Mrkvička

Projekt pro MŠ na podporu dobré praxe v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

#

Ovoce a zelenina do škol

Projekt Evropské unie Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jeho cílem je vytvořit u dětí správné stravovací návyky a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

#

Projekt „Výlet pana Otakárka“

Projekt Výlet pana Otakárka je v období 2018-2020 realizován na základě Výzvy č. 16/2017 SFŽP ČR  (č. žádosti 05951862). V rámci realizace projektu Výlet pana Otakárka došlo se souhlasem zřizovatele školy k instalaci herních a edukačních přírodních prvků na zahradě. V době realizace projektu (do 31.8.2020) se uskutečnily celkem 3 participační aktivity pro děti, žáky, rodiče a veřejnost. 

#

Přírodní zahrada

Po splnění kritérií jsme získali v srpnu 2020 od ČSOP Veronica Hostětín certifikát Přírodní zahrada!

#

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

#

Sazka olympijský víceboj

Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu.

#

Sportuj ve škole

Pokračování projektu HODINA POHYBU NAVÍC

Šablony I - Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně

Realizace projektu od 1.9.2016  do 31.8.2018.

Šablony I - Společné vzdělávání v ZŠ a MŠ Choryně 1

Šablony II - Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon II

Základní škola a Mateřská škola Choryně pokračuje ve společném vzdělávání. Projekt je realizován v období od 1.2.2019 do 31.1.2021.

#

Šablony III - Podpora ZŠ a MŠ Choryně formou projektu šablon III

Projekt je realizován v období od 1.2.2021 do 31.7.2022.

Šablony III 1

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Cílem kampaně je úklid životního prostředí a šíření osvěty zodpovědného vztahu k přírodě.

Ukliďme svět, ukliďme Česko 1

Výzva 56 OPVK – Jazyky v ZŠ Choryně

Realizace projektu v období 1.7.2015 – 30.12.2015.

#

Záložka do škol

Projekt podporuje čtenářství a přeshraniční spolupráci.

Záložka do škol 1

Zelený strom

Ekologická akce „Zelený strom“ je projekt firmy ORC recycling s.r.o. na podporu třídění odpadních surovin - sběru starého papíru.

#

Život dětem

Charitativní projekt Život dětem, sbírka Život dětem.

Život dětem 1

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie