ZŠ a MŠ Choryně
ZŠ a MŠ Choryně Škola hrou s přírodou

Důležité informace

Důležité dokumenty

Informace o povinném předškolním vzdělávání

informace-pro-rodiče-MŠ0001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

Úplata za předškolní vzdělávání 2023/2024

úplata 2023_24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,96 kB

Vzdělávací obsah MŠ

Vzdělávací obsah_ŠVP_dodatek č 2_od 1_9_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 444,31 kB

Úplata za předškolní vzdělávání 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 500,- Kč. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky se poskytuje bezúplatně. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v měsíci. Náklady za umístění dítěte v MŠ si může zákonný zástupce dítěte uplatnit ve svém ročním zúčtování daně (naposledy za rok 2023).

Číslo účtu pro platbu je: 1771663309/0800, variabilní symbol  dostane dítě při nástupu do MŠ.

V případě přerušení provozu na více než 5 dní se úplata za předškolní vzdělávání poměrně sníží.

Vnitřní řád MŠ – stručný souhrn

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hod

 1. Provoz školy bývá přerušený v průběhu letních prázdnin, rozsah přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.
 2. Termín zápisu do MŠ stanovuje ředitelka školy, o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a rozhlasu. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy v souladu s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ.
 3. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče a změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 4. Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte.Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 5. Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ děti s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině.
 6. Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází.
 7. Děti se do MŠ přijímají kdykoliv během dne /jsou-li předem přihlášeny/dle potřeby rodičů.
 8. MŠ se z bezpečnostních důvodů zamyká.Prosím, zvoňte!
 9. Rodiče jsou povinni osobně předat dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit mateřskou školu.
 10. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice (od převzetí dětí do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě). Rodiče mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu, ale bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci.
 11. MŠ má svůj denní organizační řád, který je natolik volný, aby mohl reagovat na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí.
 12. MŠ pracuje podle vzdělávacího programu se zaměřením na ekologickou výchovu.
 13. Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů.
 14. Rodiče mají právo být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S učitelkami se mohou domluvit na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

Jak připravit dítě na vstup do MŠ

Dítě umí nebo dokáže:

 • zná své jméno a příjmení, pozná svou značku ve školce
 • si samo dojde na toaletu
 • jíst lžící a pije ze skleničky a hrníčku
 • zvládne se obléknout a obout (u těch nejmenších paní učitelka či kamarádi pomohou zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně) – s tím souvisí i to, že by dítě mělo být schopno poznat své věci (prosíme, věci dětem podepište)
 • umýt ruce a utřít si je do ručníku
 • vysmrkat se a používat kapesník
 • uklidit své věci, hračky a další
 • bez problémů chodit po schodech
 • zná základní pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, poprosit).
 • reagovat na běžné pokyny učitelky a dalších dospělých osob v mateřské škole

Organizace dne v mateřské škole

NÁŠ PROGRAM JE ZAMĚŘEN NA EKOLOGICKOU VÝCHOVU A MÁ NÁZEV „SE SLUNÍČKEM DO PŘÍRODY“

6,30 – 8,15  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, jazykové chvilky, smyslové hry, relaxační cvičení, individuální práce, seznámení s programem dne

8,15 – 8,45  hygiena, svačina

8,45 – 11,15  řízené činnosti, pobyt venku

11,15 – 12,00  oběd, hygiena

12,00 – 16,30  četba, poslech pohádek, relaxační hudby, odpolední odpočinek dle individuální potřeby dětí, svačina, odpolední zájmové činnost

Co dítě potřebuje do MŠ 

 • převlečení a obutí  na zahradu
 • náhradní spodní prádlo
 • oblečení do školky (tepláčky, zástěrka…)
 • náhradní oblečení pro případ „nehody“ (kalhotky, slipy, tepláčky)
 • cvičky do tělocvičny s bílou podrážkou
 • při nepřízni počasí pláštěnku a vhodnou obuv
 • bačkůrky s pevnou patou (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • spící děti pyžamko (prosíme o výměnu alespoň 1x týdně)
 • papírové kapesníčky
 • plastový hrníček na pití

Režim dne a týdenní program je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, aktuální informace na nástěnce před šatnou MŠ.

Prosíme – všechny věci označit jménem dítěte!

Mateřská škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.